E-hulladékok kezelése

Az ebringa Zrt. törvényi kötelezettségének eleget téve az elektromos és elektronikus hulladékgazdálkodási tevékenységről szóló 197/2014. (VIII.1.) Kormány rendelet alapján a lent leírt tájékoztatást nyújtja partnereinek.

Az elektromos, elektronikus berendezésekből képződő hulladékok nem gyűjthetőek lakossági kommunális hulladékkal közösen, a kommunális hulladék gyűjtésére kihelyezett gyűjtőedényben. Ezek a hulladékok az emberi egészségre és a környezetre veszélyes, káros anyagokat tartalmaznak a hulladék feldolgozása speciális körülményeket és szakértelmet igénylő feladat. A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések a forgalmazás helyén vagy a funkciójában azonos elektromos, elektronikus termékeket forgalmazóknál térítésmentesen leadhatóak. A lakosság számára továbbá elérhető a hulladékudvarokon való leadás lehetősége is ezzel kapcsolatosan a www.hulladekudvar.hu internetcímen szerezhet további tájékoztatást.

Az ebringa Zrt. megfelelve a 197/2014.(VIII.1.) Kormány rendeletnek gondoskodik az általa forgalomba hozott termékek visszagyűjtéséről és hulladékkezeléséről ennek rendjéről és megoldásainkról az ügyfélszolgálatunk megkeresése útján tudunk tájékoztatást adni: info@ebikeshop.hu. Az ebringa Zrt. a használt elektromos, elektronikus berendezés visszavételét megtagadhatja, ha az elektromos, elektronikus berendezés a visszavétel során a visszavételt végző egészségére vagy testi épségére súlyos veszélyt jelent.

Az ebringa ZRt. forgalmazói kötelezettségeinek megfelelően megfizeti a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény (2011. évi LXXXV. törvény) hatálya alá eső értékesített termékei és azok csomagolása környezetvédelmi termékdíját.

Az elektromos és elektronikai hulladékok akkumulátort, elemet tartalmazhatnak ezek gyűjtését elkülönítetten kell végezni. A lemerült, hulladékká vált elemet, akkumulátort tilos a kommunális hulladékkal azonos gyűjtőedénybe helyezni, ezek a forgalmazónál szintén leadhatóak vagy speciális gyűjtőpontokon zárt gyűjtő edényben lehet őket térítésmentesen elhelyezni.

Az ebringa Zrt. az elem és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységről szóló 445/2012.(XII.29.) kormány rendelet szerinti gyűjtési és kezelési kötelezettségét a RLG Rebat Hungary Non-Profit Kft. közreműködésével teljesíti.

Kérlek juttasd el az elektronikai hulladékaidat a megfelelő gyűjtőpontokhoz, ahol aztán szakszerűen újrahasznosítják a termékeket! Védjük közösen a környezetünket!